Mededelingen - Den Osse - Meeuwenstein

Vereniging van Eigenaren
Den Osse en Meeuwenstein
Ga naar de inhoud
Beste VvE-leden,

Het zijn moeilijke tijden voor iedereen en juist in deze tijden zou een kort verblijf in je vakantiewoning zo belangrijk zijn. Helaas is dat dus niet mogelijk.
We hebben Stefan Boots van Zeelandvakantiewoningen gevraagd om twee keer per week een ronde over de parken te maken om te bekijken of er misschien iets bijzonders te melden is. Dit is alleen een controle
naar de buitenkant van de huisjes. De kosten hiervoor worden gedragen voor de VvE. Wie een toezichtsovereenkomst heeft bij Zeelandvakantiewoningen en wil dat er in het huisje vaker gecontroleerd wordt, kan daarover met Stefan Boots contact opnemen.
We hopen dat jullie allemaal in goede gezondheid zijn en dat we iedereen in de zomer weer in het mooie Zeeland zullen zien.
Met vriendelijke groet, Namens het VvE-bestuur,
Toin Duijx, voorzitter


Liebe VvE – Mitglieder,

Es sind schwierige Zeiten für alle und genau in dieser Zeit wäre ein kurzer Aufenthalt im eigenen Ferienhaus so wichtig. Das ist leider z.Zt. nicht möglich.
Wir haben Stefan Boots von Zeelandvakantiewoningen gebeten, zweimal pro Woche einen Rundgang durch die Parks zu machen, um zu sehen, ob es etwas Besonderes zu berichten gibt.
Dies ist nur eine Besichtigung außerhalb der Häuser. Die Kosten hierfür trägt der VvE. Wenn Sie eine Aufsichtsvereinbarung mit Zeelandvakantiewoningen haben und häufiger im Haus nachsehen lassen möchten,
können sie mit Stefan Boots Kontakt aufnehmen.
Wir hoffen, daß sie alle bei guter Gesundheit sind und wir uns im Sommer wieder im schönen Zeeland sehen.
Mit freundlichen Grüßen, Im Namen des VvE-Vorstandes,

Toin Duijx, Vorsitzender

---------------------------------------------------------------------------------------------

Zaterdag 19 oktober 2019 was de jaarlijkse BBQ op het basketbalveld !

Zie hieronder enkele foto's..

---------------------------------------------------------------------

Belastingtoelichting 2018 klik [ HIER ]
Bank: NL92 RABO 0357.8243.18
Kvk: 40309013
Terug naar de inhoud